Realizacje

Szkoła w Malcanowie

Instalacja: 9 kWp